عینک

خدا یااااااااا

 عینک را از من نگیر

عینک حجابی برای چشمانم میشود و میتوانم با آن ببینم

هر آنچه را کی بی عینک توان دیدنش ندارم

میتوانم به عمق چشمان مردم زل بزنم ونترسم از نگاهشان

میتوانم جستجو کنم زندگی را در آن ها

میتوانم نگاه کنم.باور کنم وو بفهمم

با عینک نه از دستان کثیف رفتگر میترسم ونه از صورت شسته نشده ی پسر گل فروش

با عینک اختلاف را میبینم فرق را میبینم.

با عینک به بودن افتخار میکنم و در حسرت نبودن نگاه

 

/ 0 نظر / 11 بازدید