تهدید بودنمان

زمانی که بیش از اندازه تهدید شی

مرز ها شکسته میشن

ترس ها تمام میشن .. و هیچ چیز فرقی نداره

و زمانی که چییزی فرق نداشته باشه

تهدید بودنمان برای دیگران آغاز میشود... 

/ 1 نظر / 17 بازدید
No Body

منظور از تهدید همون صیغه هست دیگه؟؟ نه خانوم اسلامی از کاه کوه نساز