کی خوشبخت تره؟

من وانمود میکنم چییزی نمیدونم

واسه خالی نبودن عریضه چند تا فحش میدم و  دیگه خبری ازم نیس

تو هم خوشحال و شاید ناراخت که چی شد

به زندگیت ادامه میدی و شاید بری سر وقت اون چییزایی که من مثلا نمیدونم

منم که میدونم نباید بدونم .میرم دنبال خوشبختیم

و حالا کی خوشبخت تره؟

من که میدونم نباید بدونم

یا تو که نمیدونی من میدونم....

 

/ 0 نظر / 12 بازدید