حرف هایی که مدام در ذهنم تکرار میشوند

من میتونم دیگران و ببخشم .اما شاید دیگه نتونم مثل قبل بهشون اهمیت بدم

حتی اگه تا آخر عمرم  صبح بخیر وشب بخیر گفتنشون و بشنوم

ما آدم ها هیچ وقت خیلی تغییر نمیکنیم اما مکان و شرایط زندگیمون عوض میشه

نمیشه جایی بود که هیچ وقت گریه نکرد یا هیچ وقت نخندید

اما میشه جایی و آدمایی وپیدا کرد که انتهای هر خنده و گریه احساس خوشبختی

کرد..هر چند یک جای رویایی

همیشه یک جایی هست که حالت اون جا بهتر از شرایط الانته و یک

جایی هم هست که بدتر از شرایط الانت

اگر دلیلی محکم واسه حرکت نکردنت وجود نداشته باشه حرفی نیست

اما اگه دلیلی نباشه و حرکتیم نباشه زندگی نکبت بار تر از همیشه میشه

.

.واحمقانه ترین چییز زندگی اینه که آدم ها بعد گذشت زمان بیان و بخوان

برت گردون به شرایط و مکانی بد تر از الانت

وازت بخوان تمام اشتباهات زندگیتو دوباره تکرار کنی

و تنها دلیل منطقیشون این باشه که یک زمانی اون جا بودی پس بازم میتونی باشی

 

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
مریم

سلام .خیلی عالی مینویسید .موفق باشید

خاله عسل

زندگی تکرار تکرار است و ما تکرار تکراریم...[خنثی][افسوس]