دور....

آدم بعضی وقتا نمیتونه به روی خودش بیاره

یعنی نمیشه که به روی خودت بیاری

نمیشه یک سیلی بزنی تو گوش دوستت

یا یه فحش زشت بدی به هم اتاقیت

یا بگی چی میدونی

.

.

فقط میشه دور شد

دور

 

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
فرشت

زرشک