حس خوب...

یک دختر با اشاره ی انگشت به دوستش نشونم داد و گفت

این همون دختر خوشکلست که میگفتم

و من متین به راه رفتنم ادامه دادم

.

هیچ چییز به اندازه ی این جمله تو ی یک روز شلوغ .ادم و سر ذوق نمیاره

حتی اتفاقیشو حتی اشتباهیش

ومن ذره ای حس خوبمو انکار نمیکنم....

 

.

.

.

/ 0 نظر / 13 بازدید