گنو

من و دوستامو  دوستاشون رفتیم گنو

یه شب قبل امتحان میان ترم ریاضی

من و دوستم و دوستاشون جیغ زدیم سوتی دادیم پریدیم و خندیدم

بدون مطرح بودن جنسیت

یه روز هشت صبح تا هشت شب حالمون بد نبود

و این یک جور معجزست..واسه منو دوستامو دوستاشون....

 

/ 0 نظر / 9 بازدید