هشت صبح...

وقتی هشت صبح به کلاس استادی که خیلی دوسش داری

دیر میرسی و وارد کلاس نمیشی چون میدونی بعد از

خودش کسی رو راه نمیده سر کلاسش

و وقتی نه خوابیدی نه رفتی سر کلاس 

انگار دو عالم رو سرت خراب میشه...

/ 1 نظر / 13 بازدید
بعضیا

سرکلاسم که میری