فایت کلاب

فایت کلاب پر از خشونت بود

ومن ساعت ها مشت زدن مرد هایی رو دیدم که انگار زیاد دور از واقعیت نبودن

فکر کنم همه ی ما وفتی چییزایی رو از دست میدیم آزاد تریم.. 

و درآخر شاید لازم باشه گاهی کمتر با خودم حرف بزنم

/ 0 نظر / 20 بازدید