...

وقتی تمام روزت را در انتظار صدایی میشینی

صدایی که اون روز حتی برای دقیقه ای هم نمیشنویش

صدایی که اتفاقی  ی روزمیفهمی چرا نشنیدیش

وصدایی که اتفاقی تر میفهمی برای شنیئه شدن توسط یکی دیگه نشنیدیش

و وقتی حالت یادت میاد

و وقتی حالش یادت میاد

 

همه چییز رو سرت خراب میشه

این روزا غمگینانه آزادم

/ 0 نظر / 9 بازدید