انکار نمیکنم

ذهنم نمیکشد

دقیقا یک ساعته جلوی کامپیوتر نشستم اما نمیاد هیچی..نه کیبرد مینویسه نه دستم

حرکت میکنه نه ذهنم میساز ه هیچ وهیچ انگاری همشون خوابن

عشق. من .تو. محاکمه... هیچ !!! چییزی نمیاد

از تو نوشتن هم دیگر فایده ای ندارد ..دارد؟

با تو تنهایم میخواهم کمی تنها نباشم

وقتی انکار میکنی همگان دوستت دارند اما من انکار نمیکنم زیرا

میخواهم کمی نفس بکشم .

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید