روند فکر کردن عاشقانه

.

اولش سالی یک بار

بعد چند ماهی یک بار

بعد ماهی چند بار

بعد هر هفته

بعد هفته ای چند بار

بعد روزی یک بار

بعدروزی چند بار

بعد وقتی هوا روشنه

و اخرش خواب و بیدار....

بانو کجای این سال و ماهه؟؟؟

 

/ 0 نظر / 12 بازدید