تصادف....

چند شب پیش با دوچرخه به ی دختر زدم و ی پراید به هر دو مون زد....دست وپام زخمیه و

زانو هام سیاه کردن....نمیتونم درست زانو هامو صاف کنم..اما دیشبم باز وسوار

دوچرخه شدم وتنها کل اون کوچه های مثلا نا امن و گشتم...

چرخش بیهوده ی این چرخ ها و مداد و کاغذ طراحیم...تنها چیزایین که این روزا

آرومم میکنن

این روزا فکر میکنم...اتفاق های  بد  خیلی هم بد نیستن.....

 

/ 0 نظر / 11 بازدید