مثل هیچ کس...

تو سالن انتظار سینما

یک جمله نوشته شده  بود..مثل هیچ وقت .مثل هیچ کجا

و

من مدام در

 ذهنم تکرار میشه

مثل هیچ وقت.مثل هیچ کجا و

ما...مثل هیچ کس...

/ 1 نظر / 11 بازدید
خاله عسل

بدم میاد از آدمایی که به هر دری می زنن بگن الکی مثلا ما هنریم...[قهقهه][زبان][قهقهه][قهقهه][زبان]