...

گاهی خرج خوشحال بودنمان... 

خرج دوباره و دوباره خوشحال بودنمان

شکستن سیم کارتیست

گاهی خرج خوشحال بودنمان 

نشیدن صدای زنگیست.... 

/ 11 نظر / 30 بازدید
نمایش نظرات قبلی
Mohammad

وبلاگ خیلی خوبی دارین به سایت ما هم سر بزنید http://www.myfundoni.ir

Mohammad

وبلاگ خیلی خوبی دارین به سایت ما هم سر بزنید http://www.myfundoni.ir

Mohammad

وبلاگ خیلی خوبی دارین به سایت ما هم سر بزنید http://www.myfundoni.ir

Mohammad

وبلاگ خیلی خوبی دارین به سایت ما هم سر بزنید http://www.myfundoni.ir

Mohammad

وبلاگ خیلی خوبی دارین به سایت ما هم سر بزنید http://www.myfundoni.ir

Mohammad

وبلاگ خیلی خوبی دارین به سایت ما هم سر بزنید http://www.myfundoni.ir

Mohammad

وبلاگ خیلی خوبی دارین به سایت ما هم سر بزنید http://www.myfundoni.ir

Mohammad

وبلاگ خیلی خوبی دارین به سایت ما هم سر بزنید http://www.myfundoni.ir

Mohammad

وبلاگ خیلی خوبی دارین به سایت ما هم سر بزنید http://www.myfundoni.ir

خاله عسل

خیلی دوست دارم و به بودنت افتخار می کنم من تنها کسی م که با بهترین دوست دنیا دوسته زود بیا خیلی دلم برات تنگ شده مامان عسلم