بعضیا..

روزی هزاز تا آدم وارد زندگیت میشن و شب دیگه تو زندگیت نیستن

حتی اگه بخوان باشن..

به هر کدوم از این هزار تا آدم یه حسی داری یکی خوب یکی بد

ولی بعضیا میان و نمیرن..

میای و نمیری.. میای و نمیزارم بری...میای و نمیزاری برم....

/ 1 نظر / 14 بازدید