معجزه

ارام انگشتانش را روی صورتم میکشید...

و من مقامت میکردم برای بیدار شدن

سردی دستانش بی نظیر است...

کافیست یک بار پلک بزنم و

ایمانم بیشتر و بیشتر شود

معجزه بودنش حتمیست...

 

پ.ن.دلم میخواد دست های مادرانه اش هر روز بیدارم کند....

/ 0 نظر / 10 بازدید