تریبون آزاد

تریبون آزاد هم ،تریبون آزاد های قدیم

مدرسه ی ما فرمایش داد تریبون آزاد است نظر های خود را بدهید

بنده هم جو گیر شدم یک کیلو برگه سیاه کردم

آخر کار هم معاونان ومدیران وناظمان کوتاهی نکردند

و انضباط شد 18.5

حالا خر بیار باقالی بار کن

نتیجه آخر.

خیلی هم آزاد نبود

 

/ 0 نظر / 12 بازدید