موش

هیچ چیز غریب تر از حس دختری که

 تو اتاقش

با یک موش تنهاست نیست

باید تو خوابگاه هزار نفری تو بیابون و دور از شهر و یک شب بارونی

یک موش سیاه از پشت کمرت رد شه

که بفهمی چی میگم

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید