ماهی گلی..

تمام تلاشمو میکنم که دو تا ماهی گلی های سفره ی هفت سین و که بدست من

سپردن..از این کوچه های پر هرج و مرج و شلوغ که آدماش با سرعت از کنار هم رد

میشن و بی هوا به هم تنه میزنن به سلامت به خونه برسم

ماهی گلیا به سلامت به سفره میرسن

ومدام تو حوضچه ی سرامیکیشون وسط هفت سین سفرمون میچرخن..

وهر بار که نگاشون میکنم..انگیزه میگیرم واسه چرخیدن تو حوضچه ی زندگی خودم

هرچقدر کوچیک و هر چقدر تکراری

 

 

 

 

/ 1 نظر / 15 بازدید