دل..

بانو دلش که میگیره  شروع میکنه به نق زدن و نق زدن ونق زدن

حتی اگه روز اول بهار باشه و حتی اگه کلی پیراشکی داشته باشه

حتی اگه کنار خانوادش باشه و حتی اگه هوابارونی و تمیز باشه

شروع میکنه به نق زدن که حوصلسش سر رفته و از این بحث های تکراری

خسته شده شروع میکنه به نق زدن که از این بیرون رفتن های تکراری خسته شده

جواب اسمس نمیده و حرف نمیزنه زنگ نمیزنه..به سازنده ی این رژ لبای

بیست وچهار ساعته که واسه پاک کردنشون باید به وایتکس متوصل شد

ناسزا میگه...

بانو هست دیگه یه وقتایی دلش میگیره..

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
خاله عسل

بخند وقتی میخندی میگم غصه رو بی خیالش[قلب][قلب][ناراحت]