غیره منتظره

قشنگ ترین حس دنیا

کادو گرفتن از کسی هست که یک درصدم انتظارشو نداری

و اون لحظه میتونی با تمام وجودت فریاد بزنی

من

خوشبختمم

/ 1 نظر / 12 بازدید
خلوت یه مسافر

حس خوبیه ولی به نظر من دلیل کافی برای فریاد زدن و احساس خوشبختی کردن نیست